sk

Architektka Svojho Života 

Chceš skoncovať s problémom, ktorý ti nedáva pokoj a konečne žiť  naplno?


Pociťuješ tlak, aby si sa zapáčila ostatným, aby si bola dokonalá, aby si vždy fungovala?

Máš niekedy pocit, že si zlyhala, že nie si dosť dobrá, dosť krásna, dosť milovaniahodná?

Možno si dokonca zažila psychické alebo fyzické násilie, či už zo strany partnera alebo rodičov.

Alebo si so sebou nesieš bolesť z potratu, či interrupcie, ktorá ťa nikdy neopúšťa?

Chceš sa cítiť videná a docenená? Rada by si konečne rozvinula svoju ženskú silu a žila svoj plný potenciál? Nahliadnime spolu do tvojho morfologického akášického poľa a citlivo spracujme túto tému.


Máš pocit, že sa vo svojom živote nikam neposúvaš, že šliapeš na mieste?

Chcel/a by si nechať minulosť za sebou, ale tá ťa vždy ťahá späť ako gumička?

Chcel/a by si vo svojom živote cítiť viac ľahkosti?

Pohľad do knihy tvojho života - tvojich Akášických záznamov - ti môže pomôcť uzavrieť staré a vniesť do tvojho života viac jasnosti, aby si mohol/a slobodnejšie podniknúť ďalšie kroky. Rada ťa budem sprevádzať na tejto ceste.


Pýtaš sa, prečo stále priťahuješ nesprávnych partnerov? 

Cítiš sa vo vzťahu osamelý/á a nepochopený/á?

Chcel/a by si mať láskyplný partnerský vzťah na úrovni očí?


Ponorenie sa do tvojich Akášických záznamov ti môže pomôcť rozlúčiť sa so starými vzorcami a energiami bývalých partnerov a urobiť prvé kroky k novému plnohodnotnému vzťahu. Rada ti s tým pomôžem.


Právne upozornenie

Z právnych dôvodov by som chcela upozorniť, že nie som lekár ani alternatívny lekár. Žiadna z metód, ktoré praktizujem, nenahrádza lekársku alebo terapeutickú liečbu. Použité praktoky môžu zvýšiť všeobecnú pohodu, a tým podporiť samoliečbu a osobnostný rozvoj.

Každý, kto aktivuje samoliečebné sily klienta prikladaním rúk a neurčuje žiadne diagnózy, nepotrebuje licenciu na liečenie. Súčasťou duchovného liečenia je aj používanie symbolov z Akasha Life. Práca s Akášou tiež nie je liečbou, ale treba ju zaradiť medzi duchovnú starostlivosť alebo prax s cieľom aktivovať samoliečebné sily.